Projectes
360º

Potenciem les capacitats
de la teva empresa.

YOUR
PROJECT
TAKEN
CARE OF

LET'S GO ONE STEP FURTHER

DIGITAL

STRATEGY

Project

Management 

i Consultoria

d’Empreses

YOUR PROJECT TAKEN CARE OF, FROM THE BEGINNING TO THE END.

La teva empresa té necessitats comunes a les altres, així com les específiques i úniques. 

El primer pas és analitzar-les, entendre-les, veure els seus límits i les seves possibilitats en el moment concret.

Quan hem detectat aquestes especificitats, et plantegem les opcions possibles.

Cada acció està estudiada, definida, pressupostada, dissenyada i executada com un conjunt estratègic.

No només establim les bases del projecte i l’executem, també compartim i el valorem.

Comptem amb tu a cada pas del procés i mantenim un feedback continu i positiu: a l’inici, durant i un cop entregat.

IN EXPERT HANDS

ESPECIALISTES EN

1/ Consultoria

2/Estratègia

3/ Tecnologia

4/ Branding

WE HELP YOU IN EVERY STEP OF THE WAY, AND EVEN FURTHER

01/

Consultoria

Recopilem, estudiem i avaluem la situació actual de la teva empresa. Això ens permet proporcionar-te una visió clara dels reptes, les oportunitats, les fortaleses i les debilitats de l’organització.

1_EMPRESA

Ens reunim amb tu i els membres de l’empresa necessaris per recopilar les dades sobre els processos i sistemes existents implementats, així com l’anàlisi de documents rellevants i de les teves necessitats (fortaleses i debilitats).

2_ENTORN

La teva empresa opera en un context concret. Per això no només estudiem els seus entorns interns, sinó que també els externs, independentment del sector en el qual operi. Ens permet identificar les oportunitats i les amenaces de l’entorn.

3_PRESSUPOST

Amb el coneixement profund de l’empresa i l’entorn, un cop identificades les necessitats i especificat els objectius específics, t’entreguem un pressupost amb els costos detallats d’execució de les accions perquè puguis valorar-ho sense sorpreses.

02/

Estratègia

Aprovat el pressupost, arriba el moment de desenvolupar l’estratègia específica per la teva empresa. Comencem aquesta fase dissenyant els passos a seguir per aconseguir els objectius marcats (tant a curt, mitjà i llarg termini), continuem amb la implementació i l’acabem valorant els resultats.

1_OBJECTIUS

Establim clarament amb tu els objectius necessaris a complir, tant els essencials, com els secundaris. D’aquí en surt una visió clara que ens servirà de guia durant tot el procés, el pla estratègic detallat que llista les solucions i com i quan s’aplicaran.

2_IMPLEMENTACIÓ

Apliquem les accions calendaritzades mentre en fem un seguiment continu, el qual ens permet ajustar les futures accions i intervenir amb d’altres de puntuals que siguin necessàries, adaptant–nos als canvis constants.

3_VALORACIÓ

Avaluem periòdicament els resultats de les accions per saber l’impacte de les accions efectuades, compartint-los amb tu mitjançant informes, reunions i un contacte periòdic per mantenir-te al corrent, tot amb la màxima transparència.

03/

Tecnologia

Actualment, les estratègies empresarials inclouen la implementació i ús de tecnologies digitals. Aquestes permeten la millora de l’eficiència de l’empresa, augmentar la seva competitivitat i adaptar-se millor als canvis de l’entorn (tant del sector públic, com del privat).Recopilem, estudiem i avaluem la situació actual de la teva empresa. Això ens permet proporcionar-te una visió clara dels reptes, les oportunitats, les fortaleses i les debilitats de l’organització.

1_EINES

Identifiquem les solucions tecnològiques que tenen la capacitat de resoldre les necessitats plantejades en l’estratègia. Podem oferir tant tecnologies estàndard d’ús general com eines fetes a mida per tu. 

2_IMPLEMENTACIÓ

Posem en funcionament les solucions digitals escollides, assegurant-nos que s’integrin adequadament amb els processos empresarials ja existents, ajustant-se als objectius establerts. En fem una avaluació i un seguiment periòdic.

3_FORMACIÓ

Un dels frens principals per la implementació de noves tecnologies és l’adaptació del treballador a aquestes. Per això no només implementem i fem el seguiment de la solució digital, sinó que també formem el personal que treballarà amb aquesta, de forma presencial i/o en línia. 

04/

Branding i publicitat

Més enllà de les accions en si, sabem que és essencial establir una comunicació contínua amb el públic intern i extern de l’empresa. Per això integrem el servei de creació i gestió de la teva marca (definir la teva identitat) i d’accions tant orgàniques com pagades per aconseguir difusió i notorietat (construir la imatge de marca).

1_OBJECTIUS

Creem l’estratègia necessària per definir els objectius específics de difusió, com: augmentar la presència de marca, generar leads, augmentar les vendes, fomentar la participació dels clients… específiques de l’activitat publicitària.

2_IMPLEMENTACIÓ

Seleccionem les plataformes i els canals, tant orgànics com de pagament, propis com de tercers, que permetin que els objectius es compleixin, com: pàgina web, xarxes socials, anuncis de Google, newsletters… i ens encarreguem tant d’executar-les, com de fer-ne el seguiment.

3_VALORACIÓ

El seguiment continu, així com els informes de resultats periòdics de la campanya, ens permeten saber l’impacte, compartir els resultats amb tu, augmentar l’encert d’aquesta optimitzant la teva inversió i mantenir-te al corrent, tot amb la màxima transparència.

CONFIEN EN NOSALTRES

CONSULTORIA D'EMPRESES. Valoració de la teva empresa i possibilitats.

GESTIÓ DE PROJECTES. Desenvolupem la teva idea per materialitzar-la.

RECURSOS. Et donem suport per trobar els recursos necessaris.

DIGITALITZACIÓ. Desenvolupem les últimes eines digitals a mida.

BRANDING. Disseny gràfic/Publicitat/Aplicacions digitals/Impressió & iònic.

TECNOLOGIA A MIDA. Software/APP/CRM/Digitalització & Brain.

AUDIOVISUALS. Espots/Vídeos Corporatius/Presentacions/Streaming.

GRÀCIES A LA FORÇA DEL GRUP

BRANDING

TECHNOLOGY

BUSINESS

Branding tecnològic
i brand engagement.

Tecnològia a mida
i intel·ligència artificial.

Project management
i consultoria d’empresa.