Procés

01

ESTUDI D’EMPRESA I MERCAT

SABER ON ESTEM SITUATS. Quan volem dirigir-nos a un lloc en concret, és importantíssim tenir clara a quina destinació pretenem arribar. Però no és l’única informació necessària, també ens cal situar quin és el punt de partida de la ruta, per poder determinar què hem de fer i quins seran els costos d’assolir-ho.

Ens solem trobar que la idea que ens plantegem pel futur de la nostra empresa no és realitzable, o potser és excessivament costosa, o fins i tot, que hi ha una opció alternativa que no havíem plantejat i que ens pot portar molt més lluny, amb més inversió. Saber l’estat actual del sector, del mercat i també de l’empresa ens permetrà avaluar les possibilitats i definir el full de ruta més adequat per la teva empresa.

Reunions per conèixer la teva empresa / Estudi de les possibilitats / Plantejament d’opcions estratègiques / Valoració econòmica de la millor opció

Explorem el teu sector per entendre el teu entorn.

02

ESTRATÈGIA I POSICIONAMENT

QUIN LLOC VOLEM OCUPAR EN EL MERCAT. És essencial saber identificar quin és el nostre posicionament —com ens percep el consumidor—, si estem intentant posicionar-nos correctament, o per contra, necessitem corregir-la, així com quines són les possibilitats que tenim a la nostra disposició per treure el màxim rendiment a les accions que efectuem.

Crear una vinculació interessant, duradora i profitosa entre la marca i el públic és l’objectiu essencial quan apliquem estratègies de Brand Engagement. Tenim en compte a quin públic ens dirigim, quins són els seus gustos, quin és el tipus de missatges que podem utilitzar, recollim i estudiem aquestes dades i les posem a la teva disposició. Perquè crear una marca que li resulti atractiva és essencial per l’èxit, i per fer-ho, cal tenir perfectament definida l’estratègia.

Business To Consumer (B2C) / Business To Business (B2B) / Gestions de Bases de Dades / Optimització de Processos / Implementació publicitària & iònic

Identifiquem el nínxol de mercat en el qual pots operar.

03

RECURSOS NECESSARIS

QUÈ NECESSITEM PER ARRIBAR ALLÀ ON VOLEM. Aquesta és una pregunta que cal respondre abans d’implementar el projecte. El més evident és els recursos econòmics: disposem de la liquiditat financera per poder assumir els costos de totes les accions? Què podem aconseguir amb la inversió i fins on podrem arribar?

Certament, operem com empreses perquè busquem un benefici econòmic, més enllà de totes allò que puguem aconseguir. Però més enllà dels diners, també ens hem de plantejar de si disposem dels recursos de assolir necessari: si el nostre equip és prou gran, si les seves funcions estan ben estructurades, si podem treure major rendiment, etc. També ens hem de preguntar quins són els recursos tecnològics, d’instal·lacions, etc. que necessitem implementar per sostenir tota l’acció. Estem al teu costat per ajudar-te a trobar-los, o en el cas que sigui necessari, a buscar alternatives viables.

Pressupostos i definició de costos / Estudi i treball amb l’equip, amb gestió de rols / Estudi dels processos d’acció / Tecnologia desenvolupada a mida & Brain

Treballem per aconseguir materialitzar el teu projecte.

04

IMPLEMENTACIÓ I SUPORT

EL MOMENT MÉS CRÍTIC. Hem fet tot l’esforç d’estudiar el mercat, el sector i els competidors; de definir una estratègia i un posicionament, així com de buscar i crear els recursos necessaris per aplicar les accions. En aquest punt ens pot semblar que hem acabat el procés, però en realitat només hem fet que començar-lo.

La majoria d’accions empresarials que s’efectuen i que no funcionen és per la seva mala implementació: “allò que ens ha portat fins aquí, no ens portarà fins allà”. En aquest moment cal fer un canvi de plantejament i entendre que tot el que hem plantejat ha estat conceptual, ara toca convertir-lo en quelcom real. Per tant, necessitem tot un procés d’onboarding i de treball amb els equips interns i externs per assegurar-nos que es compleixen els objectius plantejats. Per aquest motiu, estem al teu costat i t’ajudem en tot el procés d’implementació, així com posteriorment, donant-te el servei de suport a l’empresa i ajustant les necessitats.

Onboarding / Retrotimings / Implementació d’accions in house / Execució d’accions / Formació d’equips / Seguiment i ajustos continus segons els resultats

Direcció i seguiment del projecte per aconseguir els resultats.