Ajuntament d’Igualada

AUDITORIA TECNOLÒGICA

ESTRATÈGIA TECNOLÒGICA

SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA CONNECTIVITAT 5G A LA CIUTAT ESPORTIVA

RETRANSMISSIONS ESPORTIVES EN STREAMING

Ajuntament de Castelldefels

INFRAESTRUCTURA TÈCNICA DE CONNECTIVITAT A LA PLATJA

RETRANSMISSIONS ESPORTIVES EN STREAMING

Patronat de Turisme de les Terres de Lleida

Auditoria tecnològica

Estratègia tecnològica

Solució tecnològica

Implementació DE L’eina control

Microsites

Hosting

Vilà Logística

Auditoria tecnològica

Estratègia tecnològica

Solució tecnològica

SUPORT TECNOLÒGIC

AUDITORIA DE RECURSOS HUMANS

ESTRATÈGIA DE SALES MÀRQUETING

IMPLEMENTACIÓ DE HOLDED

IMPLEMENTACIÓ DE HEDYLA

KIT DIGITAL

UFEC / Esport+

AUDITORIA

ESTRATÈGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

SOLUCIONS DE MÀRQUETING I PUBLICITAT

DIRECCIÓ IT

DIRECCIÓ MÀRQUETING

AGÈNCIA PUBLICITAT

AUDIOVISUAL

ATM Media

AUDITORIA

ESTRATÈGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

SOFTWARE PERSONALITZAT AMB LA PLATAFORMA DE BRAIN

CONTROL I SUPORT TECNOLÒGIC

Vol de Coloms

AUDITORIA

ESTRATÈGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

GESTIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL KIT DIGITAL

SISTEMA DE BOOKING

ERP

Clínica Ergodinámica

AUDITORIA

ESTRATÈGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

software i implementació de la plataforma brain

disseny gràfic i de packaging

Federació Catalana de Tennis

AUDITORIA

ESTRATÈGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

retransmissions esportives en streaming

ThinkPaladar

AUDITORIA

ESTRATÈGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

DISSENY GRÀFIC, BRANDING I PUBLICITAT

IMPLEMENTACIÓ DE HOLDED

GESTIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL KIT DIGITAL

Nautilus Comunicació

AUDITORIA

PLA D’EMPRESA

ESTRATÈGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

DISSENY GRÀFIC, BRANDING I PUBLICITAT

IMPLEMENTACIÓ DE HOLDED

IMPLEMENTACIÓ DE GOOGLE SUITE

HOSTING

GESTIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL KIT DIGITAL

Fotovol

AUDITORIA

ESTRATÈGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES

DISSENY GRÀFIC, BRANDING I PUBLICITAT

IMPLEMENTACIÓ DE HOLDED

HOSTING

GESTIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL KIT DIGITAL

Hiperdecoració

GESTIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL KIT DIGITAL

SEGURETAT

WEB

Stock and Picking

AUDITORIA TECNOLÒGICA

ESTRATÈGIA TECNOLÒGICA

SOLUCIÓ TECNOLÒGICA AMB INTRANET

Treballem o hem treballat.